DM i Teatersport Distriktmästerskapen i teatersport arrangerades
av Improvisation & Co hösten 2001 och 2005.


2001 var det med lag från, Impro.nu, Men from Univers, Spegelteatern,
Tingsryd, Uddevalla, Kalle flygare, SIT, Improvisation & Co, Teatertaket, Tekniskahögskolan och (Dom där killarna där Tommy var med) Efter att krutröken lagt sig i glashusets lokaler hade 300 personer förfasats och hyllat
sina hjältar en utslagsturnering. Sist på golvet stod Men from Univers
bestående av Martin Geijer och Anders Sparring som vinnare när dom i en
kanon jämn match slagit ut arrangörerna Improvisation & Co (Tony Rex,
Anna Blomberg, Robert Weitz och Camilla Persson.) Vinnarna och alla deltagarna hyllades med applåder och hurrarop.

2005 vad det lagen; Sälteatern, Men from Univers, Adlib, SIT, Tommy &
Annika, Riders of Death, Improvisation & Co och Spegelteatern. Detta år
vad det bara improvisationsteatrar som jobbade proffesionellt med improvisationsteater som deltog och drabbningarna var heta.
Ca:600 personer såg. En het norrlands trio "Sälteatern" bestående av
Niklas Larsson, Olov Hägmark Helena Thornkvist samt Jonas Hedlund fick se sig besegrade av
Men from Univers denna gång med Martin Geijer, Calle Jakobsson
och Anders Sparring. Även här blev det oerhört jämt och matchen fick
avgöras med hjälp av Hatt game.


 

 


 
     
 

I disse senescence utsatt celler, mTOR-inhibitor rapamycin omdannes nutlin-3a-indusert senescens inn quiescence. Vi konkluderer med at status for mTOR veien kan bestemme, nike air max norge i det minste delvis, valget mellom senescence og quiescence i p53-arrestert cells.Comment inmTOR favoriserer senescens løpet quiescence i p53-arrestert celler. [Aging (Albany NY).

Transport av proteinpartikler (TRAPP, også kjent som handel proteinpartikler)., et multimert guanin nukleotid-utveksling faktor for gjær GTPase Ypt1 og dets pattedyr-homolog, hollister norge RAB1, regulerer multiple membran handelen trasé Trapp komplekser eksisterer i tre former, hollister norge som hver for seg aktiverer Ypt1 eller RAB1 gjennom en felles kjerne av underenheter og regulerer komplekse lokalisering gjennom forskjellige subenheter. Mens Trappi og TRAPPII tjore belagt blemmer under endoplasmatiske retikulum til Golgi og intra-Golgi trafikk, henholdsvis TRAPPIII har nylig vist seg å være nødvendig for autofagi.

KONTEKST: Sepsis syndrom er en ledende årsak til dødelighet hos innlagte pasienter har imidlertid få studier beskrevet epidemiologien av sepsis syndrom i en hospitalwide population.OBJECTIVE :. Å beskrive epidemiologi av sepsis syndrom i tertiær omsorg sykehus setting.DESIGN: Prospective , multi-institusjonelle, nike sko observasjonsstudie inkludert fem måneders oppfølging up.SETTING: Åtte akademiske tertiær omsorg centers.METHODS: Hvert senter overvåket en vektet tilfeldig utvalg av intensivavdelingen (ICU) pasienter uten intensivpasienter som hadde blodkulturer trukket , abercrombie norge og alle pasienter som fikk en roman terapeutisk middel eller som døde i en akuttavdeling eller ICU. Sepsis syndrom ble definert som tilstedeværelse av enten en positiv blodkultur eller en kombinasjon av feber, takypné, takykardi, klinisk mistanke om infeksjon, parajumpers norge og noen 1 av 7 bekreftende kriterier.

Nøyaktig estimering av nyrefunksjonen er sentralt for deteksjon, evaluering og behandling av kronisk nyresykdom (CKD).